Vyhľadávanie


Kontakt

Spojená škola internátna
Breziny 256
055 62 Prakovce

053 4874115
053 4874390
0911 025 115

E-mail: oui.prakovce@stonline.sk

Vitajte na stránkach Spojenej školy internátnej Prakovce

Vítame Vás na stránkach našej školy.

Spojená škola internátna Prakovce zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím pre budúce povolanie. Vyučovanie prebieha v trojročných učebných odboroch.

Nájdete nás na adrese:

Spojená škola internátna

Breziny 256, 055 62 Prakovce